mau sac hop phong thuy cho cua chinh


Lựa chọn màu sắc cho cửa chính, cổng ngỏ theo hướng của ngôi nhà

Có nhiều người, khi lựa chọn hướng và màu sắc cho cửa chính và cổng ngỏ đã nghĩ rằng điều này chẳng có gì quan trọng vì hướng của ngôi nhà mới là cần thiết nhất. (Cửa chính hoặc cổng ngỏ sơn màu canh da trời hoặc xanh biển sẫm, rất phù hợp cho hướng...

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat